Hör de? – Fråga besvarad 2013-09-20

Hej ni säger att man kan prata högt så hör typ de nära och kära? Men de kan ju vara pånyttfödda eller nåt. Hur vet man att man får svar eller att de hör?

Kram M

Fråga insänd : 2 Sep, 2013 20:47

Fråga besvarad 2013-09-20

Hej M!

Jag tycker att dina frågor är mycket intressanta! men…du riktar nu frågan till mig EeWeeM på frågespalten i spökwebben och när du skriver ” ni säjer att man kan prata högt så hör typ de nära och kära”…så formulerar du frågan som ett antagande att det är något som jag har samma åsikt som “ni” som jag utgår ifrån att du menar är den generella uppfattningen bland medium eller spirituella. Och du verkar tro på återfödelse utan ifrågasättande så detta verkar du kunna ta till dig som en möjlighet så då drar jag slutsatsen att du iallfall är “troende” på att det finns en andevärld eller en existens efter döden även om du inte riktigt får grepp om vad det då kan vara eller hur det fungerar eller hur man ska kunna “få svar från döda eller hur de ens ska kunna höra om de inte finns mer än som andar”. Har jag förstått dig rätt?

Jag skulle kunna ge en utläggning både ur skeptisk och vetenskaplig synvinkel…även om den skulle bli ganska kort. Så… jag tar den andra mer övernaturliga och andliga versionen.

Men jag väljer att svara ur medial synvinkel på din fråga och från min egna personliga uppfattning och erfarenhet som för den skull absolut INTE behöver vara någon form av sanning för någon annan eftersom det baseras på min “tro” och mina upplevelser” och inget av det jag skriver kan bevisas vetenskapligt ännu så länge vad jag känner till. Okej.

Om vi ska tala om vanliga andar efter avlida människor och hoppa över allt annat möjligt existerande som kan finnas runt omkring oss så för mig personligen så är det bara en fråga om att ställa om mitt seende,min hörsel,min känsel och kort och gott ställa om alla mina sinnen till ett annat energiläge en annan frekvens. Man kan säja att jag tonar in mitt psyke och min mentala del av min hjärna på den energifrekvens där jag lärt mig att andar finns.

Det fungerar ungefär som att ställa om en radiokanal fast i huvudet. Låter det knäppt ? Ja…det kan jag hålla med om…och den dagen vetenskapen kan förklara hela denna process för mig så kommer jag stå först i kön och applådera!

Enligt den andliga läran måste detta också justeras och anpassas efter vad det är för slags andar vi kontaktar. Spöken som fortfarande hasar runt i det som brukar kallas tung materia eller om det är andar som befinner sig i lättare energi på det många kallar ” andra sidan”…För mig är det bara en fråga om energilager och vilken energifrekvens allt befinner sig på.

Man kan säja att det följer ungefär samma system som radio,media,tv,wifi och internet…alla har sina egna vågfrekvenser och sina egna radio kanaler och ibland används olika frekvenser så de inte ska krocka med varandra.

Och ibland när du lyssnar på radio kan två kanaler gå in i varandra och spela samtidigt….Vad vill jag ha sagt med allt detta? Jo att det är ganska mycket på samma sätt för medialt tänkande.

Man lär sig var just spöken håller till i frekvens eller var andar som tillhör andra sidan håller till i frekvens och så tonar man in på just den frekvensen på samma sätt som du ställer in en radio kanal för att höra en viss station.

Och när man är på samma “radio frekvens” som andar så kan man höra dem och de kan höra mig,eller se,eller känna och beroende på hur tränad man är eller hur känslig man är som medium så kan man både uppfatta ord,bilder,symboler,lukter,känslor …ja…det handlar lite om vad man har tränat upp eller har en sk “naturlig talang för”.

Så kan kommunikationen fungera mellan ande – människa.

Men som jag skrev innan…ibland kan en “radio kanal gå in i en annan radiokanal” och de krockar…och det kan vara då som du har gått rakt in i ett hus eller ett område där din frekvens krockar med andens frekvens och så kan du uppfatta och känna av dem fast du kanske inte ens är speciellt medial. Enkelt förklarat.

Anhöriga andar och nära och kära som befinner sig i lätt materia “andra sidan” har en förmåga att kunna kommunicera med oss människor utan att vi behöver vara mediala genom magkänslan och intuition…känslor…det är vanligare än att man hör röster eller ser en massa konstiga fenomen .De kan helt enkelt “tala” genom att ge dig en tanke som känns som din egen tanke,eller att de plötsligt ger dig en lösning på ett problem men det känns som din egen lösning som kom från ingenstans utan bara dök upp helt random i ditt huvud. Oftast är det på detta sätt andar kommunicerar med människor oavsett om man är troende eller skeptisk eller både och. INTUITION. Ren magkänsla.

Kan de höra vad vi tänker? Det är inget jag kan bevisa. Men min kommunikation sker tyst i mitt huvud…så…då är det väl mina tankar de hör?

Kan de höra vad vi säjer?

Det är inget jag kan bevisa. Men min uppfattning är att de kan det eller framförallt att de kan uppfatta sinnes stämningar och känslolägen hos människor.

Kan de kontakta oss fast de är återfödda?

Det kan jag inte heller bevisa. Men min uppfattning är att det spelar ingen roll då det alltid finns avtryck och energi kvar av en människas personlighet som alltid finns kvar på “andra sidan” även om anden återfötts.

Tid är relativ.Tid är något vi har på jorden kopplat till gravitationen som skapar en tidslinje som vi uppfattar som början och slut av dagar,händelser,liv.

I princip finns vi överallt hela tiden samtidigt i  förfluten tid-nutid-framtid-överallt i ett. Och allt är  i slutändan energi. Och någonstans i detta finns kärnan av alla dina jag. Det är vad många kallar ” ett högre jag”. Summan av allt du är.

Vad vill jag ha sagt med allt detta knepiga?

Tja…egentligen inget mer än att man måste alltid gå på sin egen magkänsla och utgå från sig själv vad man känner att man vill tro på eller inte.

😉

 

☆¸.•°* ˜★ EeWeeM 

~We are not Human beings having a Spiritual experience. We are Spiritual beings having a Human experience.~

Ett svar på ”Hör de? – Fråga besvarad 2013-09-20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *