Hur får man reda på vilka änglar man har?

Hej EeWee! I sylvias bok "Livet på Andra sidan" så berättar Sylvia, att förutom ens andliga guide, så har man några bevingade änglar, som skydd också. Stämme det? Och hur gör man då i så fall, för att få reda på vilka de är? Mvh Linda

Hej Linda! Det finns en annan bok av Cassandra Eason "stora boken om änglar" där många änglar namnges samt man kan räkna ut vilken ängel som kan tillhöra en. Det kan vara ett sätt. Ja, vi har även alla person/familjvis olika änglar som finns i bakgrunden men det är sällan man kan se dem. Att arbeta med änglar kan vara ganska komplicerat. Själv har jag bett till Den Högste Rätmätige Skaparguden att sända den Heliga Ängel som passar för en viss siutation och har kunskap för en specifikt område. Eftersom åren går lär man sig sedan vilka änglar/väsen man kan åkalla i vilka sammanhang,namn,tillhörighet osv.Sådant tar tid. Det finns för att nämna några: Ljusets Makter,Första Ordningen,Femte Änglaskaran och saliga Andar,Änglar i tredje hirarkins första skara, Änglar,Ärkeänglar,Keruber,Serafer,Virtues,Dominationes,Throni,Principatus och alla följer en viss ordning,alla har anförare/ledare,olika kunskapsområden,arbetsområden. (Vissa står närmare människan och vissa "Gud".) De kan ha hand om områden som :jord,natur,djur,människa,universum,planeter,sändebud,stridsanförare,mirakelanförare,osv osv osv.Väldigt enkelt förklarat. För att finna den ängel som finns bakomliggande för just dig och din familj bör du be den Högste Skaparguden ge dig namnet på den Heliga Ängel som finns just för dig och din familj. Vet man sedan namnet kan man sedan åkalla den ängeln själv,-vid akut behov. Änglar är inget som används som "slit och slängvaror" utan bör åkallas med respekt när man verkligen är i behov av hjälp,behöver mod,är i fara eller behöver skydd utöver det vanliga,rena sitt hem eller sig själv/andra eller för att sända hjälp åt andra. Man bör även av respekt tänka på att inför den Högste "lånar man ängeln/väsenet" då Heliga Änglar ALLTID gör sina "arbeten" eller uppdrag inför sin skapare och aldrig går över människans fria vilja eller gör något som den Högste inte "godkänner". Dessutom bör man inte tillbe en ängel då de inte vill bli tillbedda. Möter man en Ängel är det lätt att man pga av alla känslor som möter en med överumplande kraft, vill falla ner på knä eller buga då man känner sådan ödmjukhet och respekt.Men det vill de inte.De vill att man ska tacka deras skapare istället. Allt detta låter säkert väldigt lustigt och överdrivet men det är så det kan fungera i kontakt med Heliga Änglar. Genom att lära sig namnen på änglar (genom tex cassandras bok)/apokryferna/Bibeln/Gnostiska böcker, kan man även själv "känna" vilken ängel som är den bakomliggande.Det är som en "ton som sjunger" att "den är det". Viktigt att tänka på är att änglar oftast inte talar med ord eller inte brukar visa sig mer än som en känsla av ofantlig energi och kärlek.Har man verkligen mött en ängel så VET man. Den känslan går inte att vara osäker på.Änglar "gör"/agerar. Sedan bör man känna till att änglar inte alltid ser ut som de beskrivs på film eller sagor. Beroende på art och kategori behöver de inte ens ha ett mänskligt utseende. Tex vissa kan vara djurlika,vissa är som "brinnande hjul" medan andra kan anta mer mänsklig form med eller utan vingar. Med andra ord när vi då kanske får kontakt med en ängel så behöver den inte se ut som någonting av det vi föreställer oss. Men när det gäller energin de förmedlar finns det aldrig någon tvekan. Bara lite info som kan vara intressant att veta… Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *