Hur jobbar en guide?

Hej Här kommer ännu en teoretisk fråga från mig: – "Jobbar" guider bara med "sin" människa eller samarbetar dom /kommunicerar med andra människors guider också? – Exempelvis så borde väl mina guider känna mina barns guider väldigt väl? Samarbetar i så fall alla familjens guider i vissa frågor eller fokuserar varje guide enbart på sin individ? Och kan tex barns guider "klaga" hos föräldrarnas guider om dom tycker föräldrarna gör något som är fel för barnen? (bara som hypotetiskt exempel) Blev mycket hypoteser och teoretiska exempel här, men jag hoppas du förstår resonemanget 🙂 //Lotta

Hej Lotta! Dina hypoteser och teorer stämmer rätt väl. Överlag verkar det finnas ett samarbete guider emellan även om de har sitt primära focus på människan de är guide till. Men sedana beror det nog på hur öppen eller medial en person är dvs hur man an uppfatta deras samarbete osv,kommunicera med andras guider. Jag menar… jag har ju ibland er frågeställares guider på besök hemma hos mig eller som kan dyka upp "var som" för att presentera sig eller påtala att en viss person de är guide åt inte mår bra,de kan komma med ett svar jag frågat efter tidigare men inte fått något svar på eller så kan de bara visa att de "vet att jag ve"t osv. Likaså brukar ett visst sammarbete inom familjesystemet finnas och även guider till vänner i vänkretsen. Utan att gå över den fria viljan kan de till viss del "styra in" olika möten eller siutationer som vi kan uppfatta som "vilken tur" eller "vilket otroligt sammanträfande eller slump" osv ,då kan guider ha samarbetat och ha ett finger med i spelet. I ett familjesystem tex i mitt fall där jag är medial har jag till viss del koll på mina barns guider och sådant de "drar till sig". Det som kan bli snurrigt är när man inom ett familjesystem har olika sorters arter som guider och vägledare. Ett av mina barn har bara naturväsen som följer honom och då gäller det att hitta ett sätt att kommunicra med dem, samt få dem att förstå att jag också vill mitt barn väl. Vi är nämligen inte alltid överens om vad som är bäst och gör jag dem misnöjd kan jag "få känna av det missnöjet". Och dessa naturväsen i sin tur är inte så pigga att komunicera med den art av guide och väsen jag har omkring mig… Men visst kan man be både sina barns guider och vägledare eller andra familjemedlemmars eller vänner om hjälp i syfte att hjälpa den de är guide/vägledare åt. Men eftersom de har en större bild över siutationen och ser helheten på ett annat sätt så kan meningarna gå isär i mångt och mycket. Guider kan till varandra påtala saker och siutationer och antingen samarbeta eller motarbeta med varandra beroende på vad som är bäst för den personen de är guide åt då de alltid har "personen de är guide åt i focus". Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *