Kan en ängel inkarneras till en människa och vad är skillnaden på en inkarnerad ängel och en människa?

Hej Marie! jag undrar bara lite grann, vad som är skillnaden på en inkarnerad ängel och en "människa"/Daniel

Hej Daniel! Om du menar änglar som ärkeänglar,serafer,troner osv så inkarneras de inte som männiksor. Vi är helt olika arter. Människan är av jord,materia och ande medan änglar är ren andeenergi på ett helt annat plan.En helt annan skapelse. Änglar kan vara en blanding av ren andeenergi och tex elementet eld osv beroende på deras uppgift och rangart issig. Däremot kan en ängel anta en mänsklig skepnad utan att för den skull vara en inkarnation. Människor inkarneras till människor. Däremot har jag uppmärksammat att inkarnation där naturväsen valt att återfödas som människor förekommer,om än sällsynt. Har jag inte uppfattat din fråga korrekt får du gärna återkomma! Mvh EeWee TILLÄGG till frågan den 15/8-08 : Jag har förstått att det finns de som tror att änglar kan inkarneras och återfödas som människor i våran tid. Dvs att en himelsk energiandevarelse som en ängel eller ärkeängel(eller med andra ranger och ordningar) väljer att "stiga ner till jorden" och vara bland människor i fysisk kropp för att utföra "himelska uppdrag" bland människor. Eftersom ingen vet egentligen hur det är med den saken, utan vi får helt enkelt gå på en människas ord som tex säjer "jag är en inkarnerad ängel" likväl om någon annan påstår att "du är en inkarnerad ängel" bör en viss försiktighet iaktas i frågan. Det är inte till nytta varken för personen själv eller andra att hävda att man är en inkarnerad ängel. Det är inget man bara kan slänga ur sig eller kräva att andra ska tro på. Att jag tar upp detta och skriver om detta är för att jag stött på människor som hävdar att de är allt från inkarnerade änglar,inkarnation av Jesus eller andra Helgon och liknande och då blir jag genast försiktig utan att dömma eftersom jag vill ha vissa svar innan jag "köper det". Jag brukar därför säja: "Om du kan förklara följande för mig så kan jag möjligtvis fundera på om du är den du utger dig för att vara eller om du egentligen är lurad att tro att du är inkarnerad mästare/ängel"- Att hävda att man är en inkarnerad ängel är inget man slänger ur sig hur som helst då dessa ord innebär ett otroligt ansvar både andligt och mänskligt! Är man en inkarnerad ängel har man en uppgift gentemot mänskligheten. Inom sig bör man även i djupet av sitt hjärta veta vem man är och minnas den alltomfattande kunskapen en ängel har med allt vad det innebär från skapelsens början till nutid,då änglar funnits före människans skapelse. En inkarnerad ängel borde sitta med enorma kunskaper om mänskligheten och dess historia och om "himlens mysterium". Som inkarnerad ängel borde man därför minnas sin rang och sin ordning och vilken himmel man tillhör. Man borde minnas Det Gudagivna Namnet man fått och även veta sitt egna givna Ängla Namn. Man borde känna till och minnas sitt syfte och uppdrag med inkarnationen och man borde framförallt bära en oändlig kunskap inom det element man är skapat inom.Allt finns lagrat i ens ande som inkarnerat en fysisk kropp. Även om människan fysiskt och psyksikt har begränsningar BORDE denna person ändå ha tillgång till denna kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag. Änglar vill inte dra till sig uppmärksamhet utan arbetar i det tysta,samma borde därför gälla med en inkarnerad ängel – denne borde vilja hålla sig i det fördolda och inte berätta för alla och en var "jag är egentligen en inkarnerad ängel". Knappast ge ut böcker,tidningar,delta i radioprogram eller "skryta" om sin inkarnation… Rimligast hade varit att dessa inte säjer något alls utan endast arbetar i det tysta med sitt uppdrag för mänskligheten. Sedan finns det en annan sida av myntet som bör beaktas. Om någon annan säjer till en "du är en inkarnerad ängel" bör man inte godta detta utan att kraftigt ifrågasätta sig själv och även den som hävdar detta.För sin egen skull. Det finns även svartänglar som hamnar under skaran "fallna änglar" som kan arbeta inför Gud för att hjälpa människan, men de kan också motarbeta en människa. Dessa änglar kan sk integrera med en människa och auran på ett sådant sätt att människan kan "se genom denna ängels ögon" och även få tillgång till denna ängels kunskap. Vissa människor blir så integrerade utan att ens förstå det själva, så de till slut TROR de är änglar själva eller sk inkarnerade änglar. Vi får inte glömma att vi kan luras av dessa eftersom de kan skapa ett intryck av att själva vara ljusänglar.Det är inte alltid lätt att genomskåda dem. Sedan finns det ytterligare en kategori: De som hävdar att de är avkomma av fallna änglars avkomma(barnen som blev efter att änglar koppulerade med människokvinnor). Dessa hävdar att de är avkommor,dvs hälften fallen ängel och hälften människa dvs avkomma som sedan efter syndafloden dog och blev andar. Dessa andar som bär övernaturlig kunskap inkarneras och återföds till människor för att sona sina brott dvs sin skuld i att vara avkomma av ängel-människa. Hur saker och ting egentligen är – förblir hemligheter- för oss levande männiksor och det kommer alltid finnas de som hävdar både ett och annat. En del kan mycket väl vara sant och annat rent lurendrejeri. Men vad jag med allt detta vill påpeka är att man bör vara försiktig med att utge sig vara något man inte kan leva upp till. Och just detta med att hävda att man är en inkarnerad ängel är något man bör has stor respekt inför då det faktiskt handlar om himelska väsen äldre än människor!. Hur det är med saker och vem man är i sin ande kan ingen annan säja till en själv och bestämma.Svaret finns ALLTID i ens egen ande och i ens hjärta och det är där man bör söka sanningen om sig själv och sitt ursprung. Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *