My gradfather!

Hi! My grandfather past away three years ago and he left a letter to me i have been told. Can you see where it is? I have search all over his place and i cant find it. I have also looked through all his belongings but no letter. You can answer in swedish, I understand but i cant write in swedish. greetings Lesley

Hej Lesley! Din mor/farfar har lämnat ett brev men det ser ut som om det är inlåst i ett bankfack eller en sjömanskista- de visar mig bägge två. Det är någon som stod din mor/farfar nära som vet mer om brevet så det är upp till dig att leka lite detektiv men du hittar brevet även om det tar tid. Jag vet inte vad det står men om du går till ett medium nära dig kan kanske hon/han hjälpa dig då det ofta är lättare med ett möte "mellan fyra ögon".

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *