Och vad är en själ?

Finns det själar? Och vad är en själ?

Hej M! Du är en levande själ.Ett liv.En indvid. En ande är den ursprungssanden vi har inom oss som finns inom dig och är ditt ursprungjag som lever liv efter liv genom att byta skal,utseende och födas till en människa. Själen är den livsenergin som håller din kropp vid liv,ger din andeindivid liv och gör att du är du ,unik i sig men ändå en del av den stora livsjälen. Vår egen själ är en del av det "gudomliga medvetnadet" som binder oss samman med universum och allt som är och har varit och kommer att vara. Alltså kan man säja att vår fysiska kropp får liv genom att den odödliga själen antar en fysisk form,blir en del av en människa genom att vår egna livsande och universiella själen fogas samman och blir en egen levande unik individ. Man kan även säja att den aktiva själen är det medvetande som "gud gav människan" och den andra är din egna livsande som inblåstes i den fysiska kroppen för att bli en individ. Många olika kristna tror tex att människans själ ursprungligen varit en del av Skaparen,end del av Guds egen Själ.Därav bär vi alla en litet frö av "Gudommligt Ljus" inom oss. Alla levande människor har en egen själ,en bit av kakan från "Den stora själen" som är ursprungskraften.Det en del kallar Gud. Även djur har en egen själ,även växter,ja allt levande på jorden. Men just det sistnämda råder stora konflikter både inom vetenskap och olika religioner, då man anser att varken djur eller växter har en själ.Men…hur kan de då annars andas eller leva? När vi dör återgår själen till sitt ursprung och vår ande kommer till andra sidan. Sedan finns det säkert andra filosofer med andra åsikter. Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *