Präst + Spöken

Jag har en kompis som är präst. Vore det en möjlighet att om jag skulle vilja "leta rätt" på spöken. Kan spöken finna honom lättare?

Hej! Om din kompis som är präst är stark i sin tro kommer allt vad andar,spöken och allehanda väsen sky honom som pesten. Beroende på hans tro är hans utstrålning i auran så stark och han är under sådant skydd att han blir "onåbar" av dessa. Andar och väsen av negativ art skyr hans ljus medan andar som inte varit och vänt kan dras till hans ljus. Men på grund av det skydd han har genom sin tro, har han goda ljusväsen omkring sig som tar han om dessa och för dem till ljuset direkt,dit de ska. Att använda en präst som "lockbete" är alltså ingen bra ide.Det är heller inte en präst uppgift. Men det beror ju också på vilken slags präst han är och vilken inrikting han har.Mörker eller ljus. Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.