Tack för svar!

Min fråga gällde en pojke hemma hos min pojkväns föräldrar. Jag är glad att jag fick svar, men nu står jag som ett frågetecken. Huset de bor i var nybyggt när de flyttade in, så vitt jag vet, och innan det byggdes var det bara bush och betesmark där. Pojken skulle höra samman med huset, men om det är nybyggt? Kan det vara så att andar kan vara bundna till hus även om de aldrig levt där, eller har han haft något med platsen att göra innan? Jag nämde nog inte i mitt brev att detta inte var i sverige heller, utan riktigt långt bort. Kan andre/andreas vara någon som finns här hemma i min lägenhet istället. Den är allt annat än nybyggd.. Till slut vill jag återigen tacka för att ni tog er tid att svara på min fråga, och hoppas att det inte gör något om man ställer följdfrågor?

Hej Julia! Jag har försökt hitta din förra fråga i frågespalten för att via den kunna länka till dig istället för att "börja från början". Kommer du ihåg vilket datum du skrev och/eller vilken rubrik du hade.Detta för att det ska bli korrekt. Du är alltid välkommen med följdfrågor! Återkom så snart du kan berätta datum på tidigare fråga svar!Så ska vi se om jag kan hjälpa dig genom att vara mer exakt! Kan tillägga att andar kan vara platsbundna till en plats innan ett hus byggdes.Det kan ha hänt en olycka eller ngt annat som gjort att det är själva marken/området som en ande dras till.De kanske inte ens är medvetna om att där står ett hus eftersom de är kvar i "sin tid". Men hör av dig igen!!! Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.