Vad händer efter döden?

Hej! Min farmor gick bort för några dagar sedan i en olyckshändelse och i och med det så började fundera lite. Hon var väldigt gammal 94 år och min farfar var ca 55 år när han dog, därför har hon varit ensam i många år. Hur vet man att ens kära väntar på en tills man kommer till andra sidan? Kanske han redan har återfötts igen, då har hon ju inte honom hos sig när hon kommer dit. Eller hur funkar det?

Hej Helena! Egentligen vore det oklokt av mig att benhårt säja att "så här fungerar det" för det kan jag omöjligt veta förän jag själv avlidit, men som medium får man förlita sig på det guider eller andar beskriver eller det man upplever på astralresor till andra sidan. Det jag förstått är att – som i din farmor och farfars fall att man oftast väntar in sin närmaste generation innan man återföds. När man kommer till andra sidan (eller "himelen" som religösa kallar det)behöver alla en del "tid" på sig för att skaka av sig och gå igenom det som hänt emedan man levde. Alla behöver en tid av återhämtning. Att återfödas på jorden är ett tufft uppdrag och på andra sidan är man högst medveten om att man blir rätt utelämnad åt sig själv eftersom man glömmer allt från andra sidan och man glömmer även allt som på andra sidan är så självklart. Vi glömmer vilka vi varit,vilka liv vi levt,hur det ser ut på andra sidan,vilka som finns där,varför vi återföds,vad vi ska lära oss och är alltså rätt utelämnade vind för våg,tror vi,eftersom vi också glömt att vi har tagit med oss beskyddare och guider på vår resa som människa.Vi kan känna oss ensamma och ha detta "tomrum eller saknad" efter något ogripbart som vi inte förstår vad det är. Igrunden finns där en längtan till andra sidan,djupt inom oss. Och sedan lever vi med att försöka fylla detta tomrum på allehanda sätt eller genom att desperat söka oss en partner som ska fylla tomrumet. Ibland kan vi möta männiksor vi aldrig sett men direkt känner en själslig samhörighet med.Inga ord behövs.Då är det antagligen en människa vi redan känner väl på andra sidan som är en nära vän. Åter till din fråga.En mor och far brukar vänta in sina barn och ibland tom barnbarn.Dvs alla de som i en generation träffats och haft relationer till varandra.Även om man i en generation inte träffat sin mormorsmormor så kan de vänta in så att säja sitt släktled. Och även OM en ande tex din farfar valt att återfödas istället för att vänta in din farmor så fungerar så finns det alltid kvar en form av levande energi i andeform av din farfar på andra sidan sk "minnespår" som är högst levande i sig. Så även om någon återföds finns alltid någon form av andespår kvar som lever kvar självständigt på andra sidan som medium kan få kontakt med. Lite svårt att förklara. Men andevärldens verklighet skiljer sig avsevärt från våran då den är fri från tid och rum och allt består av ren energi. Men när det gäller din farmor så mötte farfar henne tillsammans med en hund och fyra ljusväsen. Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *