Varför får vi inga svar?

Hej, vi har frågat nåra frågor till dig men vi har inte fått något svar. Det har kommit 6 st nya frågor i frågespalten men ingen av frågorna som vi skickat. MVH / hm

Hej! Återigen när det gäller frågespalten. Det finns närmare ett 2000-tal obesvarade frågor i frågespalten och varje vecka inkommer hundratals frågor från olika frågeställare som alla är lika angelägna om att få svar som du. Varje dag! inkommer normalt 10-30frågor. Jag följer inget sk "rättvisesystem eller liknande" utan försöker under en begränsad stund ägna tid åt att läsa igenom ett x antal frågor sedan under tiden jag läser skapar jag länkar till andevärlden kring frågeställarna. Detta gäller framförallt alla frågor om spöken,andar,anhöriga,tidigare liv,guider totemdjur,eller olika framtidsfrågor eller hitta försvunna saker. När det gäller denna typ av frågor MÅSTE jag ha kontakt med andevärlden för att kunna besvara dem. Och att skapa denna kontakt tar tid i sig eftersom jag måste "byta andekontakter" och rena från förra, när jag byter fråga eftersom det då gäller en ny individ med nya anhöriga och andar. Detta för att vara på den säkra sidan och få korrekt information till rätt frågeställare. Men det är inte alltid jag får svar på "beställning" eller att andar eller guider vill framträda på direkta frågor och då kan jag inte sitta i flera timmar och vänta, med tanke på ett det finns 100tals till som väntar på sina frågor. Då går jag vidare bland frågorna. Sedan är det ett verklighetsfaktum att vi som är ansvariga för olika områden i spökwebben har vanliga liv att sköta och vi alla gör detta på fritiden gratis helt utan ersättning eller liknande vilket innebär att vi måste försörja oss på andra sätt som tar sin tid. För min egen del innebär det att jag behöver minst 4- 5 timmar för att kunna besvara 10-15 frågor och en hel dag om jag ska besvara fler. Rent medialt mentalt ligger min gräns vid ett trettiotal frågor. Sedan är jag helt mentalt medialt slutkörd och då har jag använt mer än 8-12 timmar av min fritid. Verklighetsfakta är också att med tanke på alla hundratals frågor som ständigt kommer in och alla tusentals som redan väntar, så är det i dagens läge fullständigt omöjligt för mig/oss på spökwebben att hinna besvara allt. Idagsläget är det bara jag som besvarar frågor och även har andra ansvarsområden på spökwebben (bla skapa länkar) att hinna med. Patrik har hand om allt det tekniska och bär huvudansvaret för att allt ska fungera samt har hand om spökberättelser,bilder,filmer/video,gastplanket,kyrkogården mm. Danni övervakar gastplanket. Patrik och hans bror Kristian är även de som är "ansiktet utåt" med intervjuer och får möta tv,radio,tv. Jag försöker dock läsa igenom alla frågor utan att länka eller koppla medialt sett. Och bara att läsa igenom allt tar tid,flera timmar och dagar och veckor! Ibland kan min guide göra mig uppmärksam på en fråga från en frågeställare.Då kan andevärlden redan ha ställt sig redo och självmant vill hjälpa till. Även andra frågor som inte kräver kontakt med andevärlden tar sin tid eftersom jag då kan behöva påminna mig om fakta eller likande eller söka information själv för att det ska bli så korrekt som möjligt. Det finns alltså många faktorer som gör att det tar tid att besvara frågor och att alla inte kan få sina frågor besvarade. Frågespalten har blivit uppmärksammade av många,många skickar frågor och många skriver eftersom det inte finns -mig veterligen-ngt annat forum där man kan ställa frågor-gratis-på detta sätt som vi har på spökwebben och det har både sina för och nackdelar. En nackdel för dig som frågeställare är att många då använder möjligheten och det tar tid at få svar. Jag hoppas detta ger dig lite större insikt i varför ni frågeställare inte alltid får svar så snabbt som ni önskar och andra får vänta väldigt länge. Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *