Kan jag tala med min svartängel?

Hej igen!! vaddå kan jag bara när som helst fråga denne något?? och då kommer den göra det ele?? hälsn jimmy..!!

Hej Jimmy! Nej, du kan inte föra en vanlig dialog med denne på det sättet man kan göra med en vanlig andeguide då denne får sina "order" av Ljusväsen och ALLT den gör måste den "stå tillsvars för inför den Högste" eftersom denne blev utsänd för en uppgift dvs att hjälpa dig. Den kan alltså inte okontrollerat gå sina egna vägar eller styras av dig. Om du ber den om något kommer du antagligen känna dess närvaro och den kommer höra dig men den kommer antagligen inte göra det du ber den dvs om om det inte överenstämmer med den "order" eller de "regler" den fått att följa av Ljusväsen och Den Högste. Detta är lite svårt och inte helt enkelt att förklara. Men svartänglar är INTE desamma som mörkerväsen(som mer kan liknas under kategorin Demoner). (Även om även jag använder benämningen "mörkerväsen" på både just mörkerväsen,fallna änglar,svartänglar(de som går sina egna vägar kallar sig ofta "Herremästare"…),impar osv för att göra det enkelt för mig.) Svartänglar kan fortfarande dras till Ljuset och genom att hjälpa människor inför den Högste "kemmer närmare ljuset" de en gång vänt sig från.(medan de riktiga mörkerväsena sk demoner HATAR ljuset och inte på några villkor vill ha med det att göra=fullständigt frånvaro av LJUS). "Gud" kan även använda sig av dessa Svartänglar, för att hjälpa människor eller skapa rättvisa eller prövningar tex genom olika katastrofer osv. Svartänglar kan liknas vid det som i bibeln kallades för "åklagaren" eller de Änglar som "Gud" tex på Moses tid sände bland egyptierna för att sända olika plågor till egyptierna. (De sk tio plågorna). De kan utföra uppdrag begärda av Ljusväsen/Den Högste, och de kan hjälpa människor som lever i mörker(är mörka) men vill vända sig till Ljuset och hjälpa dessa genom att sk "bära deras mörker" och hjälpa dessa människor att lättare bli ljusa genom att "dra bort mörker från dem"/se till att hålla mörker från dem genom detta sätt. I vissa lägen behövs en mörk svartängel för att motarbeta en annan mörk energi då de bär kunskapen inom sig och vet hur mörker agerar. Detta är SANNERLIGEN INTE lätt att förklara enkelt!.då det skulle behövas en par sidor till, för att verkligen få det förståeligt och tydligt. Man ska dock ALDRIG besvärja en svartängel för egen vinning skull eller åkalla dessa utan ett syfte av största vikt. Har man bett "Den högste"(Gud) skicka hjälp och en svartängel dyker upp…fyller den ett syfte som är tänkt av Ljusänglar eller Den Högste. Man kan i särskilda synnerliga skäl be Den Högste Sända en svartängel för att lösa en siutation MEN att det de SKER INFÖR DEN HÖGSTE och att Ljusänglar ingriper direkt om denne börjar "gå sina egna ärenden". Så för din del bör du bara låta den vara där "och göra sitt jobb". Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *