Vad är egentligen en ärkeängel?

Jag undrar kott och gott, vad som menas med en ärkeängel, jag har henne vid min sida, har jag fått reda på via en andlig session./Daniel

Hej Daniel! Enkelt förklarat,(då man kan skriva hur mycket som helt inom detta ämne); Alla har vi olika änglar som vakar över familjer och områden. Eller så finns de där om man som människa har någon slags uppgift att hjälpa andra. Namnet "Ärkeängel" står för en viss rang inom änglar på den Ljusa sidan.Det finns många olika rang och ordningar för olika former av änglar eller änglaväsen.Vissa står närmare människan och andra närmare "Gud". Att en ärkeängel finns i din närhet kan vara för att du ska arbeta med andliga saker och det är denna du kan vända dig till för att be om hjälp. (tex okontrollerabara problem som har med din andlighet eller andevärlden att göra) Änglar talar inte, men de kan ingripa och hjälpa till,såvida det inte går över en människas fria vilja eller det måste ske inför Den Högste då ärkeänglarna tillhör den Ljusa Högste Skapargudens sida som budbärare och delvis som bla "hjälpredor och mirakelutförare". Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *