Älvor!

Är det så att älvor finns! Jag har hela mitt liv kännt en sådan dragningskraft till dessa "väsen". Varför har jag det? Finns det någon koppling eller är det bara ett "vanligt intresse" från min sida? Vad betyder detta?

Hej J! Varför skulle de inte finnas?…=) Älvor tillhör kategorin naturväsen och kan finnas i olika storlekar och element. Det är ska elementariska väsen. "Skapade" ur olika element tex luft,jord,vatten,eld,metaller,trä eller det etersiska och har olika funktioner beroende på vilket element de tillhör. Det kan vara vattenälvor,växtälvor,eldälvor,luftälvor osv osv.(men går under andra beteckningar än just älvor som är bara en etikett på en stor grupp olika arter och individer) Ävlor är varken onda eller goda utan följer naturens och Moder Jords lagar och gör ALLT för att skydda det som tillhör jorden och det liv som finns där. Det vi kan uppfatta som en "ond eller elak" handling är för att skydda jorden,naturen och djuren från oss och vår framfart att förstöra. Att du känner samhörighet med just dessa härrör från ett möte i ett tidgare liv med bla sylfider.http://sv.wikipedia.org/wiki/Sylf Pga du hjälpte dem där och då så finns dessa där för att kunna hjälpa dig idag. Pga deras närvaro och minnen lagrade i dina cellminnen så känner du en dragning till dem än idag. Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *