Följdfrågor ang tidigare liv

Hej Jag skrev till dig ang tidigare liv 2010-05-06. Undrar, är det någon familjemedlem som jag lever nu med som var med då på 1700-talet? Vad är syftet med livet nu? Vad ska jag lära mig? En fråga till. Varför är jag rädd för stelkramp?

Hej! Det känns inte som om ni levde samtidigt men gjorde ni det var ni inte medvetna om varandra. Syftet med ditt nuvarande liv kan vara att du behöver erfarenheter som du tar med dig till andra sidan och kanske i ditt nästa liv-det är bara du och Han som vet svaret. Du har råkat ut för läkare i ditt andra liv och det var inte så som det är nu- dåliga minnen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *