HUR KAN DU FÅ KONTAKT MED ANDAR BARA GENOM ATT LÄSA EN TEXT?

Tjabba! Nu sitter jag här och undrar igen.. . Folk skriver saker och du svarar men hur kan du få kontakt med andar och sånt bara genom en text? MVH: peppe

Hej Peppe! Jag kan förstå att för den som inte är insatt i hur man arbetar medialt kan det tyckas helskumt att jag kan sitta och svara på frågor via internet bara av att ha läst en text. Men egentligen är dt inte så konstigt och i grunden har det heller INGENTING med texten att göra!. När en person skriver några rader eller beskriver en siutation eller upplevelse så finns så mycket "oskrivet" mellan raderna. Alla människor har en egen aura och en egen "energisignatur"(som är unik för varje människa) som jag medialt på det MEDIALT MENTALA PLANET kan spåra upp relativt lätt och medialt avläsa hur människan mår,känslor,spår av upplevelser osv men att läsa auran i sig är INTE att vara medium. Det INTE är genom detta jag tex kan svara om ett spöke finns i ett hem. Det enda jag kan avläsa,vad gäller andenärvaro i hemmet, är OM det finns SPÅR av energi i en persons aura efter kontakt med en ande/väsen ,då de oftast lämnar avtryck, ungefär som en lukt efter en fis stannar kvar en stund i ett rum. (för att ta ett kasst men enkelt exempel…) Guider kan jag däremot "hitta" om de befinner sig nära en person eller tom har klivit in i dess auraområde. Sedan får vi inte glömma att jag använder andras eller mina egna guider för att få svar på frågor och andar eller guider är INTE beroende av det fysiska rummet och befinner sig på ett plan där de med lätthet kan "hämta" eller "överföra" information, eller jag kan söka upp dem medialt mentalt oavsett var jag befinner mig då all informations utbyte oftast sker på ett mentalt plan. Befinner jag mig däremot på plats i tex ett hemsökt hus behöver jag inte använda lika mycket energi eller tid till medialt mental focusering då de närvarande andarna finns alldeles inpå och då kan jag använda "vanliga sinnen"(syn,lukt,hörsel,smak,osv samtididgt som de vanliga sinnena förstärks av den mediala biten) och även se dem med vanliga ögon,dvs om de är matrealiserade/skuggor. När jag sitter via datorn och en frågeställare frågar om det finns tex spöken hemma kan, jag genom att länka till platsen,dels till personens aura (via de spår som alltid finns i svären), eller "bjuda in",antingen "bokstavligen hit hem till mig" eller till mitt inre medialt mentala rum, de ev andar som kan finnas på plats och genom dem kan jag då få direkt information eller via mina egna guider. Men helst använder jag mig av det medialt mentala planet som "arbetsplats" då det blir ganska jobbigt och påfrestande att få frågeställares spöken,andar,guider och avlidna direkt matrealiserade eller närvarande i mitt hem och börja stöka runt med allehanda fenomen. (Jag behöver heller inte den bekräftelsen) Att för dem förflytta sig hem till mig, är inga problem då de befinner sig i en annan dimension som inte är begränsad av fysikens lagar,materia eller tid och rum. En platsbunden ande(som inte varit på andra sidan och vänt) kan via länken jag sänder ut "koppla sig fast på den" och på det sättet landa i mitt hem. Därför har jag ALLTID sk "dörrväktare" i form av guider eller änglar, som stoppar dessa från att bokstavligen landa i mitt privata hem och sedan störa mig och min familj istället. Här kommer några exempel pmed alla vackra ord som används för olika sätt att vara medium: Clairvoyant medium: En person som har kontakt med andevärlden och får informationen från den ande som kommer, oftast är detta en nära anhörig eller vän till den som ställt frågan. Mediet får informationen i form av bilder & symboler i det medialt mentala rummet i huvudet.Sk "sjätte sinnet" som sitter i pannan. Själva ordet betyder att se klart, vilket innebär att du ser en mental inre bild som andevärlden visar dig. clairaudience: betyder att höra klart, vilket innebär att du får till dig ord eller meningar som en TANKE.Oftast talar guider eller andar med din egna tankeröst. Det går även att höra en andes personliga röst speciellt vad gäller jordbunda spöken/andar om de är i samma rum som mediet. clairsentience : Betyder att känna klart. Detta innebär att andevärlden med hjälp av sina känslominnen kan komunicera med dig. Du kan få en fysisk känsla i kroppen eller en emotionell känsla som visar hur anden kände sig. Andevärlden kan även ge dig känslor som din frågeställaren har. Ett clairvoyant medium arbetar med clairvoyance, clairaudience och clairsentience.Jag använder mig av alla dessa sinnen. Psykiskt medium: En person som har förmågan att inhämta information om dig via sin intuition från bla din aura. Trance medium: Trance är en form av passivt mediumskap vilket innebär att mediet inte själv skall göra några tolkningar, utan överlämnar detta till andevärlden. Mediet överlåter en del av sin hjärna till andevärlden att arbeta med, och låter därmed anden få en mycket starkare kontroll än vad som sker i clairvoyant mediumskap. Trance är ett förändrat medvetande tillstånd som kan variera från överskuggning, då mediet är fullt medveten om vad som händer och sägs, till djuptrance då mediet är helt omedveten om vad som händer. (Denna form använder jag endast med mina egna guider och i särskilda fall då inga missförstånd ska bli mellan frågeställar och avliden anhörig) Fysiskt medium: Fysiskt mediumskap innebär att kommunikationen går direkt mellan andevärlden och deltagarna, allt som händer kan ses och höras av alla närvarande. Detta kan t.ex. vara en ande som talar med sin egen röst så att mottagaren kan känna igen vem det är. Det kan också vara saker som rör sig fritt i rummet och kan uppfattas av alla närvarande. Apporter är när föremål dyker upp från ingenstans. Det mest påtagliga beviset för andevärldens existens är materialisationer vilket innebär att anden med hjälp av en substans som kallas ektoplasma kan bygga upp sin kropp exakt lika som när den levde. Denna form använder jag endast med mina guider då exrema siutationer behöver lösas snabbt utan missförstånd eller krångel. Nackdelen för mig är att jag inte kommer ihåg vad jag sagt. Jag använder ALDRIG denna metod med andra anhöriga andar eller främmande energi då riskerna är för stora,enligt min personliga uppfattning. Det är viktigt att förstå att vara medialt mentalt öppen jämt INTE skulle fungera. Det gäller därför att sk "stänga av". Men tyvärr är det nog så att som medial har man alltid ett "inbyggt varningsystem" ifall man stöter på något även om jag inte kan se,höra känna vad/vem det är förrän jag "öppnat upp" igen. Jag kan också vägra lyssna eller ge en ande /närvaro uppmärksamhet och be dem återkomma. Är de påfrestande och närgånga "åker de ut" ur mitt hus.(Kan låta hårt men är ett faktum) Som medial är det livsviktigt att under långa perioder stänga av för att bara leva i vardagen och bara vara. Annars skulle man snabbt gå under eller kanske tom bli tokig. Jag hoppas du är nöjd med förklaringen.Det är ganska svårt att förklara något som är "normalt och naturligt" för mig. Tex alla vet vi ju att vi andas men exakt hur gör man? Att förklara exakt vad som händer är inte det lättaste då det är flera olika saker som gör att funktionen fungerar. Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *