Sällskap?

Hej! Senast härom veckn som jag var upp på vinden, så drogs mina blickar bortåt i korridoren med jämna mellanrum. jag kände mig iakttagen, och lite svagt kunde jag förnimma närvaro av någon. Var det bara inbillning? Något namn eller person som dyker upp? Hälsn Bengt

Hej Bengt! Det vore lättare om jag visste hur du bodde. Kolla upp om det finns någon story om en uteliggare eller någon som betraktades som original lite bakåt i tiden!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *