Sår som läkte-Fråga besvarad 2014-10-25

Hej!

När jag var ung så var det två tjejer som sårade mig djupt. Detta lämnade en tomhet i mitt hjärta som har funnits kvar fram till nu. Genom åren har jag grubblat en del över deras beteende. När jag var i kyrkan för några veckor sedan kom jag plötsligt att tänka på dem. Jag bad till Jesus och fick en tanke. Denna slog rot i mig och genast kände jag att hålet i mitt hjärta fylldes igen. Kort senare fick jag av en slump tag på en bok om manipulativa människor och deras metoder. Av beskrivningarna i boken kände jag tydligt igen den elakare av tjejerna och fick svar på mina frågor. Allt känns mycket bättre nu. Var de två sammankopplade händelserna en tillfällighet eller en del av Guds plan för mitt liv?

Hej!
Kan kan känna och uppfatta från din själ att du har en Guds tro och att Jesus Kristus är en viktig del av din  inre tro och att denna tro till och från genom åren har skänkt dig frid i sinnet eller i din själ när det varit perioder av svårighet i ditt liv. Jag kan förstå att det för dig känns som en naturlig del i din tro att tänka och känna att det som händer och sker i ditt liv kan vara en del av “Guds plan” men nu ställde du frågan till mig och jag har en liten annorlunda syn på saker och ting 🙂 ♥ … även om jag kan förstå varför många troende gärna vill se Gud som någonting som enbart är utanför dem själva och som en kraft som styr och ställer där oppe i kosmos någonstans…

Tänk om det istället är så att allt som sker i ditt liv, även de negativa upplevelserna faktiskt är din egen plan för detta liv?

Tänk om det är du själv som valt dina utmaningar i detta livet för att du själv vill att din egen själ ska växa och lära av så mycket upplevelser som det bara går att uppleva som människa medan vi lever på jorden i kött.
Tänk om det är så att ett detta har varit en av alla dina livs erfarenheter som du själv… gav dig själv för att lära dig hantera olika smärtsamma situationer?

 Jag skulle önska att du bara för en liten stund vågar vända på ditt tankesätt och istället vända dig till dig själv och ställa frågan till ditt eget jag denna gång istället för att ställa frågan till en kraft utanför dig själv. Har du någon gång riktat dig till dig själv och frågat ditt eget jag,din egen själ och ditt egna hjärta :Vad kan det ha varit som du själv i din själ ville att du skulle lära dig av denna upplevelse som gick så djupt att det skapade ärr i din själ och i ditt hjärta?

Ja för jag kan känna att dessa två tjejer verkligen sårade dig själsligt  på ett sådant sätt som skapade dessa djupa ärr i din själ. Men… för att någon ska kunna såra dig på ett sådant djupt sätt så måste de kommit åt exakt just den där svaga punkten i din själ och i ditt hjärta som… du behöver lära dig att läka här och nu i detta liv… så du inte behöver uppleva och gå igenom samma sak… igen och igen och igen.

Var i ligger din rädsla som fick dessa tjejer att få sådan makt över dig? Har du läkt detta?

Tänk om det var detta som Jesus ville att du skulle förstå om dig själv?

~Some people think that to be strong is to never feel pain.
 In reality…
 the strongest people are the ones who feel it…

  understand it…

                         and accept it. ~
~♥ ~
~We are not Human beings having a Spiritual experience.

We are Spiritual beings having a Human experience.~
~♥ ~

 

 

☆ ¸.•°* ˜★ EeWeeM

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *