Sperlingsholms slott

En mystisk värja från karolisk tid har gett upphov till åtskilliga spökhistorier på slottet. Den danske amiralen Peder Tordenskiold duelleade med överste Jacop Axelstael och dödades av ett värjstick i hjärtat. Amiralens egen värja hamnade så småningom på Sperlingsholm där den tillhör en vapensamling. Men värjan lever sitt eget liv, flyttar sig på väggen och kan börja sväva i luften. Det är Tordenskiolds hämndgirige ande som tar den i besittning och de gäster som har flyttat värjan från dess plats har blivit ihjälstuckna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *