Till Eewee-Stort minus till denna sida!!!

Jag läste en fråga om Spök-katter och jag förstår inte riktigt vad det är för skitsnack du svarar? Du menar att du kan genom internet se vad hennes katt har för en ande brevid sig? Så du är någon ny typ som tror sig kunna se andras "andar" som är runt dom genom internet? Detta verkar bara vara en massa strunt! Stort minus till denna sidan….

Hej Mattias! Jag uppfattar att du är en skeptiker och inte har speciellt stor kunskap inom det paranomala/andliga/spiritulistiska/ om energier eller andevärlden eller om tidsrum inom vetenskapen vilket jag ioförsig kan tycka är bra -att vara ifrågasättande. Men utan kunskap ska man inte dömma andra/mig. Jag förstår dock inte varför du reagerade på mitt svar på just "spök-katter" insänt den 7/11 och 16/11, men utgår ifrån att ditt ifrågasättande ligger i hur: – jag kan sitta vid en dator och över internet svara på frågor som har med andevärlden att göra och dessutom påstå att jag kan se dem,höra dem,känna dem osv osv osv-. Jag ska ge en MYCKET ENKEL förklaring: Alla som sänder ett mejl/ställer en fråga lämnar ett "mentalt avtryck" som lämnar en väg in i den personens aura/energifält.(Öppnar en dörr åt mig och mina guider att komma in i deras svär/aurafält). Mental kommunication kan äga rum över stora avstånd. Andevärlden(deras svär,dimension) begränsas inte av vår tidsrum(eller andra väsens svärer) och det spelar ingen roll om jag sitter på ett utedass i fjällen med ett sms eller ett vykort eller hemma framför en dator så kan man via personens avtryck den lämnat via en fråga länka till den personen och vidare till andevärlden runt den personen. Den aura som både du och jag och alla levande saker har som är ett osynligt fält av energi som omger alla levande saker. Auran är en andlig energi och således, är anden/själen en evig del av alla levande saker. Din aura är en "databas" som innehåller information om allting som har göra med dig. Varje tanke som du någonsin haft, allting du någonsin gjort och åstadkommit i ditt liv. Det innehåller även hela din medicinska historia, även alla dina hopp, önskningar, drömmar och rädslor. Auran kan också innehålla mycket om de generationer som varit före oss i våra familjer.Alla som hon någonsin mött och så vidare… Avstånd är inget hinder. Seanser, som healing, kan ske över nätet, telefon, vanlig post, osv Alla medium har olika förutsättningar. Det beror helt på vilka sinnen de jobbar med. Man brukar dela in dem i tre olika "grupper": Clairvoyance = Klart seende. Det vill säga att mediet ser våra vänner från andra sidan. Clairaudience = Klart hörande. Att man hör dem från andra sidan. Clairsentience = Då känner man andevärlden. Ett medium kan ha en utav dessa gåvor, en kombination av två, eller alla tre. Alltså arbetssättet mediet jobbar på beror på vilka gåvor den har fått. Själv jobbar jag med alla tre delarna. Visserligen är det MYCKET BÄTTRE att ha personen som vill ha svar öga mot öga eller besöka ett hemsökt hem direk fysiskt. Via internet blir det mycket att läsa av personens aura via "länken" man får.Det kan göras utan att ha kontakt med andevärlden(mina guider är dock alltid med) och är den metoden jag använder om jag blir varnad av mina egna guider att länka till andevärlden/aktivitet runt den personen(eftersom det finns lurendrejare inom andevärlden också som utger sig för att vara släktingar/avlidna de inte är). Vid andra fall som kräver koncentration som sträcker sig över vår tidsrumsbinding "länkar sig ett spiritualistiskt medium in sig till andevärlden, ofta med hjälp av en "kontroll" – en andlig dörrvakt- och förmedlar det hon kan uppfatta därifrån för att korrekta svar/information. Internets virituella flöde kan liknas vid ett dånande vattenfall därför behöver man som medium gå förbi det flödet,utanför den frekvens som internetfödet ligger på och träda in utanför rumstiden till den andliga svären för att få direktkommunication "utanför internet" och behålla länken till personen som frågat. Även om jag stängt av datorn har jag alltså möjlighet att ha kvar länken till personens aura eller ha kontakt med andevärlden runt den personen. Ibland kan det vara nödvändigt att en svårare fråga blir "hängandes i luften" en tid för att "invänta information" som kan ta ett par dagar/veckor.Då kan jag även få hembesök av deras andar och blir tvungen att stå ut med deras närvaro hemma hos mig själv. Och var kopmmer då internet med i bilden när jag inte ens har på datorn? Bara som en fundering till skeptiker som dig. Dessa förnimmelser från den andra sidan kan tas in på olika sätt, beroende på vilken fallenhet man har(ovan beskrivna). Även om du är skeptiker och redan dömt ut mitt arbete på denna sida så råder jag dig att söka kunskap och information. På www.spiritus.nu finns bra information och förklaringar och även kritik/ifrågasättande att läsa speciellt under menyn "mediumskap" – där det bla tas upp om kännetecken för falska medium. Läs även artiklarna under menyerna "spirtualism"och "Fenomenologi". Att jag vill att du och andra som undrar ska förstå att det innebär ett ANSVAR att svara på frågor – även jag får stå till svars inför den Högste – för det jag gör! Sedan kan du behöva få mera kunskap inom "rumstid" och då har jag en bra artikel åt dig: http://www.rikareliv.info/Medvetandet%20och%20materien.htm " Frågar man en fysiker eller matematiker får man veta att vårt universum består av en fyrdimensionell enhet. Tre av dimensionerna är de kända begreppen längd, bredd och höjd, till dessa har man sedan lagt den fjärde dimensionen, tid. De fyra dimensionerna kan användas till att bestämma ett föremåls eller en händelses placering i rummet.Ska du avtala ett möte med en person i ditt hem räcker det inte med att säga att du bor i hörnet av Storgatan-Kyrkogatan på första våningen. Du måste också ha den fjärde dimensionen med, att mötet ska äga rum kl. 20.00 I det dagliga livet betraktar vi de fyra dimensionerna som konstanta – som konstanta fysiska men hur konstanta de egentligen är. Vi är vana med att betrakta nuet som ett tidsrum vari vi uppfattar att något sker. Vi ser nuet som ett stycke tid mellan i går och i morgon. Fysiskt existerar emellertid nuet inte som ett tidsrum utan som en punkt (ett förlopp av oändligt kort varaktighet). Man hör från många källor att tiden inte längre är en begränsning i den andliga världen. Detta borde alltså betyda att endast det fysiska följer rumtiden och dess krökningar. Vad skulle det innebära att lämna rumtidens ”yta”? Det skulle medföra att man inte längre är en del av vår tideräkning, att man inte längre är en del av vårt kända universum. Man står utanför, och kan hoppa in vart som helst i princip." (kort citat ur artikeln från:Religion&Vetenskap "Medvetande och materia".) Att jag tar upp detta är för att du och andra ska förstå att rumstid och hur man medialt kan gå utanför rumstid för att länka till andra och andevärlden – även via internet -. Sedan sedan rekomenderar jag att läsa det som finns på följande sida: http://hem.fyristorg.com/teosofi/Teosofilaror/index.htm (som även är kritisk och ifrågasättande och kan vara nyttig för en var att läsa. Sedan vill jag tillägga att det ligger en viss skillnad om jag hade tagit betalt för att svara på frågor i frågespalten eller om vi som är delaktiga i spökwebben hade försökt lura pengar av våra medlemmar. Nu förekommer inget sådant och det enda syftet vi har är att efter våra erfarenheter och kunskap försöka hjälpa andra som söker svar. Det är upp till var och en att tro.Men man ska alltid ALLTID utgå från sig själv oavsett vad det handlar om och inte "blint lyssna".ALLTID ifrågasättande men inte dömmande. Det är rimmligt att ifrågasätta ALLT men utan kunskap och erfarenhet inom området är det förvånadsvärt att du vill dömma ut mig och andra som är intresserade av det andliga och det paranomala. Fortsätt vara ifrågasättande och kritisk men var alltid öppen för ny kunskap,nytt tänk och ny information.Jag hoppas du tänker på detta innan du dömmer ut någon annan nästa gång! Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.