Vad är en mara?

Hej Eewee! Min fråga är rätt enkel.Finns det maror?Om inte vad är det så som har gett upphov till tron på denna varelse? Helen

Hej Helen! Ska lämna lite länkar som du själv kan läsa eftersom det finns en hel del olika versioner och informaton om maran i olika former. Mara enligt fornnordisk mytolgi: "Av "maran" skapade folktron tidigt ett trolldomsväsen, som omtalas redan i de fornisländska sagorna och som kallades Nattmaran. I Norden tänkte man sig maran i form av en kvinna som smyger sig in i sovrummet på natten, genom nyckelhålet eller minsta lilla springa, och sedan sätter sig grensle över den sovandes bröst (att "ridas av maran"). Ibland avsåg detta Lilit, skogsråets mor, och ibland ansågs det vara vissa kvinnor, som under natten – ofta ovetande eller mot sin egen vilja – blev maror. Eftersom maran inte kunde komma upp i sängen till den sovande utan att först stiga i hans fotbeklädnad, bjöd försiktigheten att man helst skulle ställa sina skor under sängen med tåspetsarna utåt. Maran troddes "rida" inte bara människor utan också hästar, vars manar hon gärna sammantrasslade till martovor." En länk som beskrivr maror och vari sägnen uppstod: http://www.minou.nu/minou_7/o_kvinnovasen.htm Även i denna länk finns en hel del intressant information om både den kvinnliga och manliga maran: http://books.google.se/books?id=Ut4m0Wi4vpYC&pg=PA116&lpg=PA116&dq=kvinnliga+maror&source=bl&ots=YftOqzEFyE&sig=O_9r1ueyOlIh5JRAOwnnycKmj1Q&hl=sv&ei=WojQSee9OMvF-Qaw68DVBw&sa=X&oi=book_result&resnum=7&ct=result#PPA117,M1 Incubus den manliga versionen: http://sv.wikipedia.org/wiki/Incubus Succuba den kvinnliga versionen: http://sv.wikipedia.org/wiki/Succuba Som svar på din fråga. Ja jag anser att det finns maror i olika former men de beter sig olika och ser annorlunda ut beroende på vilket väsen det handlar om dvs ifall det är en vanlig ande som beter sig som en mara eller ifall det är ett naturväsen eller ngn annan form av demoniskt väsen. Gemensamt för dem alla är att de är starkt sexuella väsen. Enligt tex schamanstisk tro så är olika former av maror ett naturväsen eller en vanlig ande som blivit påverkat sk /integrerat med ett annat väsen och bildar en egen sort, som beter sig på ett speceillt sätt tex det vi brukar kalla mara. Tron på dessa olika väsen härstammar från både olika religioner,mytologiska berättelser och folktro och även om det kan handla om samma fenomen(oftast med olika sexuella utryck) så har det fått olika namn eller skildringar beroende på vilken tro/kultur du hör till. Just utrycket maran härstammar från indisk och nordisk mytologi. Mvh EeWee

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *