Spöken och andar samt övernaturligt. Även spökberättelser, spökhistorier, utredningar.


spöken, spöke, andar, poltergeist, horoskop, spökplatser, spökberättelser, sverige, oförklarligt, paranormalt, utredningar

SPÖKEN
spöken Spöken och Gengångare
Det här avsnittet kommer att handla om spöken och gengångare. I början beskrivs vad företeelserna innebär och sedan presenteras möjliga naturliga orsaker och kritikers åsikter.

När gengångaren uppenbarar sig sker det ungefär som en film som spelas upp om och om igen. Fenomenet är alltid knutet till en viss byggnad eller plats och det är omöjligt för iakttagaren att kontakta gengångaren.

Om det är t ex en viss vandring som liksom fastnat i platsen så ser man denna vandring upprepas i detalj. Om t ex en vägg byggts till så går gengångaren rakt igenom väggen. Om huset sjunkit en bit går gengångaren en bit ovanför golvet. Som exempel kan nämnas rörläggaren Harry Martindales upplevelser i en källare i York, England. Han berättade att han sett en trupp romerska soldater komma in genom ena väggen, vada upp till knäna i källargolvet och försvinna in i den andra väggen. Hans berättelse förstärks av att man vid utgrävningar funnit en romersk väg en halv meter under huset. Även två arkeologer hade samma upplevelser sju år senare på denna plats. Man tror att gengångaren kommit till på 300-talet när en romersk trupp gått på just denna väg på väg till en hopplös strid.

Den traditionella och enkla förklaringen är att gengångarna är arma själar som inte kan finna ro i graven. Denna förklaring är nu för tiden så gott som förkastad av forskare inom området. Man har nämligen funnit att folk som levde i största välmående har gått igen. Istället hävdar en del forskare att de personer som kan se gengångare har en parapsykologisk förmåga som kallas psykometri eller föremålsläsning. Detta innebär att personen i fråga bara genom att beröra ett föremål kan få information om ägaren. Dessa personers psykometri förstärks alltså om riktigt starka känslor "hänger kvar i luften" i ett hemsökt hus. Detta skulle alltså förklara gengångarnas uppkomst och att bara vissa människor kan se dessa.

Spöken Egentliga spöken vill till skillnad från gengångare uppnå någon form av kontakt med den som ser dem. För det mesta vill spöket förmedla ett viktigt meddelande till personen i fråga.

Spöken är det vanligaste namnet på andar som inte kan lämna denna värld av någon anledning. Det kan vara t.ex. en stark känslomässig bindning till något som finns kvar i den fysiska världen. Om de inte kan bli kvitt denna bindning så kan de bli kvar i flera hundra år. Sådana andar behöver hjälp för att kunna lämna denna värld. Denna hjälp säger sig spökjägare kunna erbjuda.

Spöken är egentligen inte farliga. De känns bara obehagliga, oftast p.g.a. den sorg eller ångest de bär på. Detta påstås av vissa bero på att andar likt människor har en aura och när den auran som är ångestladdad kommer in i en människas aura så känner hon det väldigt tydligt. De flesta förstår inte varför de känner så. De reagerar först när de vanliga sinnena stimuleras.

Man kan även dela upp spökerier i olika kategorier:

Traditionella lakanspöken. Dessa är den vanligaste kategorien. De kan vara utrustade med rasslande kedjor eller mångarmade ljusstakar. De sägs vara harmlösa och kan nästan betraktas som underhållande, deras ursprung och eventuella strävanden är okända.

En annan kategori har en mer människolik skepnad men är oftast ganska suddig och genomskinlig. De kan bära kedjor och ljusstakar så som lakanspökena men därutöver kan de bära huvudet under armen. Även svärd, yxor, hillebarder, liar, spadar eller knölpåkar förekommer hos dessa.

Den tredje kategorien är obestämda ljud av släpande steg, tunga, sorgsna suckar, skräckfyllda blodisande vrål, gurglande dödskampshostningar, hysteriska vansinnesskratt eller andra mystiska illavarslande läten.

Alla kända spöken kan hänföras till någon av de tre kategorierna, även om många dessutom har andra egenskaper, men alla är lika mystiska och uppenbarar sig vanligen vid midnatt. Enligt vissa uppkommer klassiska spöken uppkommer antingen genom våldsam död i brott eller olycka, eller genom avrättning av brottsling.

Vissa påstår att för att ett mordoffer skall börja spöka krävs det att gärningsmannen varit särskilt brutal samt att offret hinner få åtminstone kortvarig ögonkontakt denna.

Olycksoffer går vanligen sorgsna omkring och ojar sig över någonting som blev ogjort, kanske en förlåtelse eller något liknande.

En avrättad brottsling sägs kunna börja spöka redan av ren ondska. Det är egentligen ganska obehagligt men är sällan farligt. Vanligare är att den spökande brottslingen vill hämnas på sin angivare, domaren eller bödeln. I tragiska fall har oskyldiga personer blivit avrättade för ett brott någon annan begått. Dessa kan då spöka för att hämnas på den verkliga gärningsmannen eller, ifall religionen medger, bli helgon.

Klassiska spöken är vanligtvis bofasta till det ställe där brottet begåtts eller olyckan inträffat. Den senare kan dock även fästa sig vid domarens boning eller släkt.

Moderniteter i dagens samhälle gör att det uppstått nya sorters spöken. Det handlar om den elektroniska utvecklingen som kan ge upphov till tro på spöken. De moderna spökena angriper datorer, telefoncentraler och andra moderna uppfinningar som överhuvudtaget inte fanns förr. Det kan röra sig om telefonsamtal som ibland inte kommer fram, går av eller att telefonen ringer en signal och sedan är tyst igen. Datamaskiner fungerar vanligtvis utan problem, men ibland, till synes utan orsak, fungerar maskinen inte så som den gjort tidigare.

De klassiska spökena uppträder ju vanligen vid midnatt då det är mörkt, kallt och blåsigt. Då är det lätt att se allt möjligt och att med fantasins hjälp, ofta omedvetet, bygga upp de mest fantastiska scener.

Gamla hus har ofta lite golvknarr och susande ventilation, dessa ljud försvinner i vardagens stökande, men på natten klassas de som spökerier. Golvknarr beror på att trä är ett material som utvidgas och dras ihop beroende på olika faktorer som temperatur och luftfuktighet. Intressant är att spöken ofta agerar strax efter tolvslaget. Tolvslaget utbringas ofta av en gammal klocka som drivs av två lod. Det ena för urverket och det andra för slagverket. när klockan slår tolv rör sig slagverkets lod maximalt. Dess långa tunna kedja kan ge upphov till små ljud som inte hörs på dagen men blir spökerier på natten.

Andra konstiga ljud kan orsakas av ugglor som ibland ger ifrån sig skriande ljud och träd som ger ifrån sig underliga ljud när de växer.

Visuella spöken kan förklaras med olika väderfenomen, droger och trötthet som med hjälp av människans livliga fantasi gör att man ser spöken. Bara vetskapen om att en plats sägs vara hemsökt kan bidra till att man faktiskt tror sig se spöken.

De moderna spökena kan också förklaras. Dessa kan bero på luftfuktighet, den mänskliga faktorn och andra faktorer som påverkar elekroniken utan att man märker det.

Ofta lyckas man finna naturliga orsaker till spökfenomen. Men man kan inte utesluta att det utav de fall som man inte lyckats förklara, kan finnas ett fåtal fall av något som är äkta spöken. Tills någon konkret bevisat om spöken finns eller ej, får vi fortsätta leva i ovisshet.

spokwebben_vi

Välkomna till Spökwebben – men, vilka är vi?

Spökwebben grundades redan 2001 och var först på det svenska nätet av att behandla paranormala fenomen. Med åren växte sidan och är nu Sveriges största spöksajt. Gensvaret från er besökare har varit enormt stort. Vi på Spökwebben vågar påstå att vi besitter Sveriges största arkiv av svenska folkets egna spökberättelser och frågor. Läs mer

Följ Spökwebben på Facebook!

På Spökwebbens sida på Facebook får du kontinuerligt senaste spöknytt i ditt flöde.
Välkommen att följa oss där!

Klicka här för att följa Spökwebben på Facebook

Nya spökberättelser, spökplatser och svar i Frågespalten!

Missa inte alla nya spökberättelser och spökplatser som kontinuerligt uppdateras. Det unika i dessa är att de sedan 2001 är inskickade av er besökare på Spökwebben. Detta är vi givetvis glada och tacksamma över. Glöm inte heller att kika in på Frågespalten där Eewwe svarar på era spännande frågor.

marie

Eewee är tillbaka i Frågespalten!

Många av oss har saknat henne. Nu är hon tillbaka och kommer att svara på
era frågor inom det paranormala.

SKICKA IN DIN FRÅGA

Klicka här för att skicka in din fråga

sw-sp

Spökwebben/Spook

Som många av er säkert redan vet, har Spökwebben ett samarbete med systerorganisationen S.P.O.O.K i Stockholm. Våra sätt att utreda platser och paranormala fenomen sker enligt samma tankesätt och principer. Spook är verksamma i Stockholm, Spökwebben i Skåne. Detta gör att vi tillsammans kan täcka ett större område inom Sverige.

Både Spook och Spökwebben använder sig av senaste teknologi för att göra en utredning optimal av vad gäller att fånga saker på digital media. Vår utrustning är bl.a. övervakningssystem på ett flertal mörkerkameror, ljudinspelare (EVP), EMF-mätare (känner av rörlig energi), temperaturavläsningsinstrument via laser osv.

Vid större utredningar slår vi oss alltid tillsammans. Då har vi minst 8 kameror i övervakning samt all annan utrustning.

Har du saker som du känner måste utredas? Tveka inte att kontakta någon av oss i sådant fall! S.P.O.O.K besöker ni på Spooknet.se. Spökwebben får ni kontakt med genom att helt enkelt klicka på ”Kontakt” i menyn ovan!

Sköt om er nu alla vänner!

Spökwebben – Program om spökerier